درآمد عملیاتی بانک ملت در پایان سال ۹۹ از رقم ۶۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت که نسبت به مقطع مشابه ۱۹۵ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

به گزارش مرور نیوز؛ صورت های مالی سال ۹۹ وبملت نشان می دهد این بانک  سال ۹۹ را با سود خالص ۱۳۳۹۶ میلیارد تومان به پایان رسانده که ۴۳۳ درصد بیشتر از سال ۹۸ است.

وبملت در سال ۹۹، ۶۴۷ ریال سود به ازای هر سهم ساخته است که این عدد در سال ۹۸، ۱۲۱ ریال بود. 

بر این اساس خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری بانک ملت با رشد ۱۱۸ درصدی به ۲۰۸۶۶ میلیارد تومان رسیده است.

خالص سود مبادلات ارزی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده که ۲۶۵ درصد بیشتر از سال ۹۸ است. 

بانک ملت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های اداری و عمومی و ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک الوصول دارد که به ترتیب رشد ۶۰ و ۱۹۸ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارند.

در زمینه مالیات هم بانک ملت حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان  مالیات بر درآمد سال جاری و ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات بر درآمد سال های قبل دارد.  

با توجه به‌ قیمت فعلی سهم که در محدوده  ۳۸۰ تومان قرار دارد،  بازدهی یک ساله آن منفی ۳۵ درصد برآورد می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز