با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و تعدادی از روسای ادارت بانک،محمد علی اسلامی به عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، شفیعی در این مراسم که موسی اسلامیان رئیس اداره کل بازرسی، فرید مهدوی رئیس اداره کل مدیریت ریسک و سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز شرکت داشتند، گفت:با تصویب هیات مدیره،واحد حسابرسی داخلی که پیش از این وظایفش را مدیریت امور بازرسی بانک انجام می داد،به صورت اداره کل مستقلی تشکیل و کار خود را از ابتدای تیرماه سال جاری،آغاز کرد.

وی ضمن تشریح ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و اقدامات اجرایی صورت  گرفته در این باره تاکید کرد: با پیگیری های وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی ایران از سال گذشته ، پیاده سازی حاکمیت شرکتی را با قوت بیشتری پیگیری کرده است.

رئیس هیات مدیره بانک اظهار کرد: به منظور تقویت سازوکار نظارتی و بر اساس ساختار ها و شرح وظایف  تعریف شده در حاکمیت شرکتی، علاوه بر کمیته های نظارتی پیشین یعنی  کمیته "ریسک" ،  "رعایت قوانین و مقررات" و "حسابرسی" ؛ کمیته جدیدی با عنوان کمیته" جبران خدمت" تشکیل شده است.

شفیعی تاکید کرد:با تشکیل کمیته" جبران خدمت" کمیته های پیشین نیز  وارد مرحله جدیدی از  فعالیت خود شدند.

وی افزود: با اعمال اصلاحاتی در شرح وظایف امور بازرسی و تشکیل ادارات حسابرسی داخلی و اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت اداره ریسک ؛ حداقلِ شرایط نظارتی پیش بینی شده در الزامات حاکمیت شرکتی فراهم شده است.

ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این مراسم ضمن تشریح ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی، گفت: آنچه در حاکمیت شرکتی بر آن تاکید شده است،ارتقای موثر روابط میان  مدیریت، هیات مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان است که در قالب اهداف دقیق،تبیین شده و ابزارهای لازم برای رسیدن به آن و نظارت بر عملکرد واحدها،تعیین شده است.

وی با تاکید بر بعد نظارت بر عملکرد واحدها گفت:اداره کل حسابرسی داخلی باید با سایر ادارات کلی که در بعد نظارتی با آن تشریک مساعی دارند،با اقتدار و قاطعیت در محیطی صمیمانه،اهداف تعیین شده را دنبال و محقق نماید.

شاهباز عنوان کرد:برای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی،ضروری است تا واحدهای مختلف در روند ایفای وظیفه،هماهنگی های لازم را با یکدیگر به عمل آورده و به رایزنی و همفکری برای تهیه گزارش های مورد نیاز برای  ارائه به هیات مدیره بپردازند.

شایان ذکر است محمد علی اسلامی پیش از این به عنوان معاون حسابرسی مدیریت امور بازرسی، مشغول به کار بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز