سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: صدور مجوز توسط این سازمان برای احداث یا تکمیل فرودگاه جاجرم صحت ندارد.

به گزارش مرور نیوز، محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص انتشار خبری مبنی بر موافقت سازمان هواپیمایی کشوری برای ساخت فرودگاه جاجرم، اظهار کرد: به دنبال درخواست استاندار خراسان شمالی در تاریخ 25/12/1399به جهت تکمیل فرودگاه جاجرم، ارزیابی‌های اولیه توسط سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آمد و نتایج در مکاتبه‌ای در تاریخ 1400/1/18 به استانداری مذکور ارسال شد.

وی افزود: در مکاتبه مذکور آمده است فرودگاه جاجرم صرفا دارای یک باند پروازی است و با وجود اخذ مجوز از کمیته دائمی اداره امور فضای کشور در سال 1371، فاقد هرگونه زیرساخت فرودگاهی جهت انجام پروازهاست.

ذیبخش با بیان اینکه تکمیل نشدن این فرودگاه از سال 1371 تاکنون نشان از عدم توجیه فنی و اقتصادی فرودگاه جاجرم است، افزود: با این وجود چنانچه متقاضی بخش خصوصی برای تکمیل، احداث و بهره‌برداری فرودگاه وجود دارد متقاضیان با ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و همچنین مدل سرمایه گذاری و بهره‌برداری به این سازمان جهت اقدامات بعدی معرفی شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بنابراین طبق پاسخ این سازمان هیچ مجوزی جهت احداث یا تکمیل فرودگاه جاجرم توسط این سازمان صادر نشده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز