فهرست تقسیمات کشوری در سال گذشته (سال ١٣٩٩) توسط مرکز ملی آمار ایران امروز منتشر شد.

به گزارش مرور نیوز، مرکز ملی آمار ایران، فهرست تقسیمات کشوری سال ١٣٩٩ را منتشر کرد.

فهرست عناصر جغرافیایی شامل سطوح تقسیمات کشوری، نقاط روستایی و شهری که با عنوان فایل جغرافیایی شناخته می‌شود، هر ساله در ابتدای مردادماه انتشار می‌یابد.

این فهرست در این دوره به همراه تغییرات نقاط روستایی و شهری از سال های ١٣٩٠ الی ١٣٩٩ منتشر شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز