کتاب بازار سرمایه اسلامی به قلم دکتر سید مجتبی میرلوحی و مهدی آزادواری تالیف شد.

به گزارش مرور نیوز، کتاب بازار سرمایه اسلامی به قلم دکتر سید مجتبی میرلوحی و مهدی آزادواری به موضوعاتی نظیر مدیریت مالی اسلامی، منابع قوانین مالی اسلامی، بازار سرمایه اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی، ریسک در نظام اسلامی، بانکداری اسلامی و … پرداخته شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز