برترین اپراتور ارائه دهنده خدمات ارتباطی ثابت (آسیاتک) در فهرست قیمت بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسات مورخ 12/09/1399، 29/11/1399 و 02/04/1400 و پس از پشت سر گذاشتن چالش های ورود شرکت های ارتباطی دارای مجوز FCP برای ورود به بازار بورس آسیاتک به‌ عنوان پانصد و نود و سومین شرکت پذیرفته ‌شده در ﺑﺨﺶ"اطلاعات و ارتباطات"، گروه و طبقه "خدمات ارزش افزوده" با کد صنعت «7310» و نماد "آسیاتک، ASIATECH  " در فهرست قیمت بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.​

آسیاتک1

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز