ارزش سهام عدالت نسبت به روز گذشته با اندکی افزایش روبه رو شد.

به گزارش مرور نیوز، ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان رسید.

همچنین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۵۶۳ هزار تومان رسیده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز