رستم قاسمیاز تولیکنندگان درخواست کرد در ساخت یک میلیون مسکن با دولت مشارکت کنند.

به گزارش مرور نیوز، رستم قاسمی اظهار کرد: برای توسعه ساخت‌ساز در کشور راهی جر توجه به صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین مسکن نداریم.

وی با بیا این‌که با کمک تولیدکنندگان و صنعت گران بخش ساختمان سه شاخص مهم  یعنی کیفیت، قیمت و سرعت محقق می‌شود، افزود: برخی می‌گویند ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد، اما اینطور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تامین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم زا نیستند.

وی تصریح کرد: به زودی شاهد اقداماتی که در این مدت کوتاه برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام شده‌ خواهیم بود. طی این مدت  زیرساخت‌هایی برای جهش جدی تولید فراهم شده است.

وزیر راه و شهرسازی از تولیکنندگان درخواست کرد در ساخت یک میلیون مسکن با دولت مشارکت کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز