مدیر عامل گروه مپنا از قطعی برق در پاییز و زمستان امسال خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، عباس علی آبادی مدیر عامل گروه مپنا با اشاره به قطع برق در پاییز و زمستان امسال گفت: برای جلوگیری از قطع برق مانند آنچه در زمستان سال قبل و تابستان امسال شاهد آن بودیم، باید علاوه بر کاهش شدید مصرف به توسعه زیربناهای تولید برق نیز توجه دقیقی شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز