با توجه به آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، میزان نقدینگی در شهریورماه از مرز 4 هزار میلیارد تومان گذشت.

به گزارش مرور نیوز به نقل از بانک مرکزی ، با توجه به آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، میزان نقدینگی در شهریورماه از مرز 4 هزار میلیارد تومان گذشت و نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 40 درصد افزایش یافته است.

نقدینگی

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز