معاونت توسعه بازرگانی فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی را اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت توسعه بازرگانی فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی را اعلام کرد.

ردیف محصول واحد قیمت تومان
۱ مرغ تازه کیلوگرم ۳۱ هزار تومان
۲ مرغ منجمد کیلوگرم ۲۰ هزار تومان
۳ تخم مرغ شانه ای ۳۰ تایی ۴۳ هزار تومان
۴ تخم مرغ  کیلویی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۵ شیرخام در دامداری کیلوگرم ۶ هزار و ۴۰۰ تومان
۶ شیرکم چرب ۱.۵ درصد لیتر( بطری) ۱۱ هزار تومان
۷ شیرنیم چرب ۲ درصد لیتر(بطری) ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان
۸ شیرپرچرب ۳ درصد لیتر(بطری) ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان
۹ شیرنایلونی کم چرب ۹۰۰ گرمی ۷ هزار و ۴۰۰ تومان
۱۰ ماست لیوانی کم چرب ۹۰۰ گرمی ۷ هزار و ۴۰۰ تومان
۱۱ ماست لیوانی پرچرب ۹۰۰ گرمی ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان
۱۲ ماست کم چرب ۱.۵ درصد دبه ۲.۵ کیلوگرم ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان
۱۳ پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی ۲۰ هزار تومان
۱۴ ماست پرچرب ۳ درصد دبه ۲.۵ کیلوگرمی ۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان
۱۵ برنج هندی بازرگانی دولتی کیلوگرم ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۶ برنج تایلندی بازرگانی دولتی کیلوگرم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۷ برنج پاکستانی بازرگانی دولتی کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۸ نان بربری یارانه چانه ۶۰۰ گرمی یک هزار و ۸۰۰ تومان
۱۹ نان بربری غیر یارانه چانه ۶۰۰ گرمی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۲۰ تافتون سنتی یارانه چانه ۲۵۰ گرمی ۹۰۰ تومان
۲۱ تافتون سنتی غیریارانه چانه ۲۵۰ گرمی یک هزار و ۲۰۰ تومان
۲۲ تافتون گردان یارانه چانه ۲۲۰ گرمی ۷۰۰ تومان
۲۳ تافتون گردان غیریارانه چانه ۲۲۰ گرمی یک هزار تومان
۲۴ تافتون خراسانی یارانه چانه ۳۰۰ گرمی یک هزار تومان
۲۵ تافتون خراسان غیریارانه چانه ۳۰۰ گرمی یک هزار و ۵۰۰ تومان
۲۶ سنگگ یارانه چانه ۶۵۰ گرمی ۲ هزار تومان
۲۷ سنگگ غیریارانه چانه ۶۵۰ گرمی ۳ هزار تومان
۲۸ لواش یارانه چانه ۱۶۰ گرمی ۵۰۰ تومان
۲۹ لواش غیریارانه چانه ۱۶۰ گرمی ۶۵۰ تومان
۳۰ لواش ماشینی اتوماتیک یارانه هر کیلوگرم ۵۰۰ تومان
۳۱ لواش ماشینیاتوماتیک غیر یارانه هر کیلوگرم ۶۵۰ تومان
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز