رئیس سازمان مالیاتی گفت: آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ باشد به مدت سه ماه تمدید می‌شود.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور داود منظور رئیس سازمان مالیاتی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ باشد به مدت سه ماه تمدید می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: حکم یاد شده برای اشخاص حقیقی موضوعیت داشته و براساس آن، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مهلت رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی در راستای مقررات ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ یکم تیرماه امسال تا ۳۱ شهریورماه باشد، به مدت سه ماه تمدید خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز