رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.

به گزارش مرور نیوز، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد:  تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز