معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: هزینه بیمه‌ها باید کاهش پیدا کند، کیفیت بالا برود و ضریب نفوذ بیمه‌ای را نیز باید افزایش دهیم. اوراق بیمه بسیار مهم است و در عین حال، سهم آن در بازار سرمایه کم است. بیمه مرکزی باید از تعارض منافع دوری کند و به لحاظ قوانین و آیین نامه ها به یک بازنگری در مجلس و قوه قضائیه نیاز دارد.

به گزارش مرور نیوز، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: تقویت بیمه در این دولت جدی است. بیمه یکی از شعبات امنیت اقتصادی است و هرچه امنیت اقتصادی افزایش پیدا کند، رونق اقتصادی نیز شکل می گیرد. باید امنیت اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه گذاران نیز با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.

او ادامه داد: زنجیره های تولید ثروت کامل نیست. ایجاد این زنجیره ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بیمه نیز در این میان باید حضور داشته باشد. یکی از اهرم‌های رشد اقتصادی، بیمه است. باید از جزایر اقتصادی فاصله بگیریم و یکی از برنامه‌های دولت این است که فعالیت‌های جزیره‌ای کنار یکدیگر قرار گرفته و تکمیل کننده هم باشند.

رضایی گفت: اصلاح بازار‌ها از جمله بازار بیمه یکی از مسائل کلیدی برای ماست و اگر اصلاح شوند قیمت‌های واقعی شکل خواهند گرفت. بانک‌های خصوصی برای اینکه سهم بیشتری در بازار داشته باشند، نرخ سود بین بانکی را افزایش دادند و بخشی از نقدینگی مربوط به آن‌ها است. شرکت‌های بیمه نباید همانند بانک‌های خصوصی عمل کنند.

او در پایان تاکید کرد: هزینه بیمه‌ها باید کاهش پیدا کند، کیفیت بالا برود و ضریب نفوذ بیمه‌ای را نیز باید افزایش دهیم. اوراق بیمه بسیار مهم است و در عین حال، سهم آن در بازار سرمایه کم است. بیمه مرکزی باید از تعارض منافع دوری کند و به لحاظ قوانین و آیین نامه ها به یک بازنگری در مجلس و قوه قضائیه نیاز دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز