رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای بستن بودجه بدون کسری، دولت اولین قدم را با کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های خود (به غیر از حقوق) محکم برداشته است.

به گزارش مرور نیوز، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: برای بستن بودجه بدون کسری، دولت اولین قدم را با کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های خود (به غیر از حقوق) محکم برداشته است.

بر اساس اعلام معاون رئیس جمهور، ریخت و پاش‌های مرسوم دستگاه‌ها در دولت سیزدهم تکرار نخواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز