وزیر اقتصاد گفت: استراتژی وزارت اقتصاد تنها این است که جلوی فرارهای مالیاتی و مودیانی که تا به امروز در این زمینه شناسایی نشده اند و مالیات خود را پرداخت نمی کردند، گرفته شود.

به گزارش مرور نیوز، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید متکی بر کاهش فرار مالیاتی باشد نه افزایش فشار بر مودیانی که مالیات های خود را به صورت شفاف پرداخت می کنند.

وزیر اقتصاد گفت: استراتژی وزارت اقتصاد تنها این است که جلوی فرارهای مالیاتی و مودیانی که تا به امروز در این زمینه شناسایی نشده اند و مالیات خود را پرداخت نمی کردند، گرفته شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: درصد کمی از مودیان مالیاتی هستند که بیشترین میزان درآمدها، تراکنش ها و مصرف اقتصادی دارند که عمده قوانین مالیاتی براساس آن قشر حداقلی وضع خواهند شد. دولت پس از گذشت ۲۰ سال پیشنهاد داده است تا نرخ مالیات، ۵ درصد برای تولید کنندگان کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد شب گذشته در توئیتی از افزایش کشف فرارهای مالیاتی خبر داد و نوشت: در آذرماه چندهزار مودی جدید که ‎فرار مالیاتی کامل داشتند، شناسایی شدند که به ترتیب ۴ و ۵ برابر تعداد کشف‌شده در آبان‌ و مهر بوده است.

آخرین آمار اعلام شده در خصوص فرار مالیاتی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به میزان ۵۰ درصد مالیاتی که اکنون وصول می‌کنیم، فرار مالیاتی داریم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز