سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان صادرات دام زنده به قدری نیست که منجر به افزایش قیمت آن شود. سقف صادرات دام تا یک میلیون راس وجود دارد.

به گزارش مرور نیوز، دماوند نژاد سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان صادرات دام زنده به قدری نیست که منجر به افزایش قیمت آن شود. سقف صادرات دام تا یک میلیون راس وجود دارد.

او گفت: نسبت به آمار‌هایی که وجود دارد عرضه دام افزایش پیدا کرده در این مقطع چند روزه در مناطق یخ بندان مشکل حمل و نقل وجود داشته، اما برای آن کشتارگاه جایگزین در نظر گرفته شده است. ۵۰ هزار راس دام سبک به شکل زنده ذخیره شده که در مناطق تعریف شده عرضه و تعادل ایجاد شود.

چیز که تاکنون در زمینه صادرات دام رقم خورده زیر ۲۰ هزار راس دامی است. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز