وزیر اقتصاد گفت: سال ۲۰۱۹ سهم اقتصاد ایران از تجارت نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری ۱۵ کشور همسایه، ۱.۶ درصد بوده است.باید به سمت کمترین میزان سیاسی شدن مناسبات اقتصادی حرکت کنیم.

به گزارش مرور نیوز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: مقاوم شدن اقتصاد نیازمند تمرکز بر توانمندی ها و قدرت تولید داخل و استفاده کردن از ظرفیت خارج است. برای استفاده از ظرفیت خارجی، بر منطقه گرایی و سیاست همسایگی تأکید داریم.

او گفت: سال ۲۰۱۹ سهم اقتصاد ایران از تجارت نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری ۱۵ کشور همسایه، ۱.۶ درصد بوده است.باید به سمت کمترین میزان سیاسی شدن مناسبات اقتصادی حرکت کنیم.

 فرزاد پیل تن، مدیرکل عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت گفته بود که سهم ایران از بازار یک تریلیون و ۱۶۰ میلیارد دلاری واردات ۱۵ کشور همسایه تنها ۲۰ میلیارد دلار یعنی ۲ درصد است.

به گفته خاندوزی پایه های تعامل های اقتصادی به ویژه با نقش آفرینی بخش خصوصی و غیر دولتی باید به قدری قوی باشد، که کمتر از نوسانات سیاسی همسایگان متأثر شویم. ثمره تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی در کشورهای همسایگان را به زودی خواهیم دید.

وزیر اقتصاد گفت: در زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران، پیش نویس جدیدی را برای مراجع قانونی ارسال کردیم. این پیش نویس به تغییرات جدی از جمله اقامت ها و مشوق های مالکیتی طولانی تر، افتتاح حساب های بانکی و رفع موانع پرداخته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز