مجید بهزادپور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران در جلسه 1400/12/8 به مقام ریاست کلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز ب نقل از کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مجید بهزاد پور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی و با استناد به ماده 19 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شد.

بیمه مرکزی

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز