طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ٤٠,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش مرور نیوز، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ٣٩,٧ درصد و ٤٢.٨ درصد است که برای خانوار‌های شهری ١.١ واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٤,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٣٤.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند. نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠.٧ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.١ واحد درصدی به ٣١.٤ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٣٤,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٣٥.٨ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

نرخ تورم ماهانه اسفند ١٤٠٠ به ١,٣ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٧ درصد و ١.١ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ١,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ١.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش داشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٩,٢ درصد برای دهک نهم تا ٤٢.٨ درصد برای دهک اول است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز