آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعیین سقف و نحوه برگزاری مناقصه برای بیمه خسارت‌های مالی و جانی مشترکان گاز و برق توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش مرور نیوز، هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در جزء (1) بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درباره تعیین سقف و نحوه برگزاری مناقصه برای بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق، آیین‌نامه اجرایی مربوط را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه یادشده، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارهای مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (9) قانون بودجه سال  1401 کل کشور و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال 1400 با پوشش همه مشترکان جدید در قالب 25 درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد امضا شده است.

تعهد خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب‌ به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است و دیگر شرایط مربوط به تعهدهای بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای امضاشده با بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.

بیمه‌گذار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های یادشده دریافت کنند و آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز