وزیر راه و شهرسازی نوشت: امکان بازدیداز پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای اصحاب رسانه را درتمام کشور مهیا شود.

به گزارش مرور نیوز، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی می نویسد: "به مدیرروابط عمومی وزارتخانه دستور دادم تا امکان بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای اصحاب رسانه را در تمام کشور مهیا نماید. شما خبرنگاران، سفیران اطلاع‌ رسانی از پیشرفت بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ کشور هستید برای راستی‌آزماییِ عملکرد مدیرانم هیچ محدودیتی وجود ندارد."

نهضت ملی مسکن

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز