قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه 26 مرداد1401 در بازار آزاد تهران به مبلغ 13 میلیون و 899 هزار تومان رسید.

به گزارش مرور نیوز، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه 26 مرداد1401 در بازار آزاد تهران به مبلغ 13 میلیون و 899 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 12میلیون و 945 هزار تومان تومن رسید.

در بازار آزاد قیمت نیم سکه 7 میلیون 830 تومان، ربع سکه 4 میلیون 887 تومان و سکه گرمی به مبلغ 3 میلیون تومان است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز