قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه 29 مرداد1401 در بازار آزاد تهران به مبلغ 13 میلیون و 139 هزار تومان رسید.

به گزارش مرور نیوز، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه 29 مرداد1401 در بازار آزاد تهران به مبلغ 13 میلیون و 139 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 12میلیون و 95 هزار تومان تومن رسید.

در بازار آزاد قیمت نیم سکه 7 میلیون 500 تومان، ربع سکه 4 میلیون 500 تومان و سکه گرمی به مبلغ 2 میلیون 900 تومان است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز