بهروز محبی نجم آبادی گفت: ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی درباره معافیت از پرداخت حقوق گمرکی ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی خارجی اثرات سوئی بر اقتصاد کشور دارد.

به گزارش مرور نیوز، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اثرات سوء ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی درباره معافیت از پرداخت حقوق گمرکی ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی خارجی گفت: اینکه تولید داخل برای ما اهمیت دارد و در تمام مسائل ابتدا باید به داخل مورد توجه قرار بگیرد یک اصل است. در مواردی که ما ماشین آلات مشابه داخلی در کشور داشته باشیم نباید ماشین آلات خارجی با استفاده از ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی با استفاده از معافیت از پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور شوند.

بهروز محبی نجم آبادی در ادامه درباره انتقادات به سلیقه ای عمل کردن به واحدهای استانی وزارت صمت در اعطای معافیت از پرداخت حقوق گمرکی بیان کرد: اما آن چیزی که آقایان به نام تمرکز زدایی از مرکز در حال انجام آن هستند و اختیارات را به استانها واگذار می کنند، قطعاً باید برای آن شاخص‌هایی تعریف کنند. در واقع باید در اقدامات واحدهای استانی وزارت صمت یک نظارت مرکزی وجود داشته باشد تا از برخوردهای سلیقه‌ای و بدون نظارت واحدهای استانی جلوگیری شود.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی که توانمندی داخلی وجود دارد وزارت صمت اجازه واردات ماشین آلات مشابه را آن هم با ممنوعیت از پرداخت حقوق گمرکی ندارند. این اقدام باعث می شود که ما به سمت قوی شدن در زمینه ساخت این ماشین آلات برویم.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ادامه توضیح داد: وزارت صمت از واردات ماشین آلاتی که نمونه مشابه داخلی دارد به کشور جلوگیری کند. حتی اگر نمونه داخلی چند درصد از نمونه ساخت خارج گران تر باشد بر اساس قانون باید از واردات آنها به کشور جلوگیری شود و مشمول پرداخت حقوق گمرکی نشوند اصالت برای ما توجه به تولید داخل است و باید از تولیدات داخلی استفاده شود.

محبی نجم آبادی در ادامه توضیح داد: واردات ماشین آلات صنعتی حقوق گمرکی و ورودی معاف شده اند، وقتی ما بتوانیم این قطعات را در داخل با تولیدات داخلی تبدیل به ماشین آلات کنیم می توانیم اشتغال را تولید داخل پیشرو داشته باشیم. وقتی ما می خواهیم به تولید داخل کمک کنیم برخی از تجهیزات و ماشین آلاتی هستند که به تولید داخل کمک میکنند و باعث رونق می شوند، ما می توانیم با واردات این قطعات به داخل کشور ارزش افزوده برای کشور ایجاد کنیم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: برای ما مهم است که با توجه به اصالت تولید داخل به خودکفایی و عدم وابستگی به خصوص در حوزه هایی که می توانیم ظرفیت های داخلی خودمان را ارتقاء دهیم برسیم. برای اینکه اشکالات موجود در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی کمتر شود وزارت صمت باید نظارت بیشتری بر استانها برای پرداخت حقوق گمرکی و واردات ماشین آلات خارجی به کشور داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نگرانی‌هایی در زمینه افراط در واردات ماشین آلات خارجی داریم که از گذشته با آنها روبرو بوده ایم. باید وزارت صمت با خطاهایی که در اجرای این ماده انجام می شود برخورد کنند. بحث سوت زنی و گزارش دادن خطاهایی که در این زمینه در حال وقوع است می تواند جلوی این اتفاقات را بگیرد و سیستم حتماً با آنها برخورد خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ادامه درباره دلیل اعمال این معافیت توضیح داد: کالاهای اساسی معافیت ویژه دارد  و بحث حقوق ورودی که دولت خودش طراحی می کند و از جمع سود بازرگانی بعلاوه حقوق گمرگی را در واردات اعمال می کند، دست دولت است. دولت بر اساس میزان اهمیت واردات  آن کالا معافیت از حقوق گمرگی را وضع می کند،  اضافه کردن سود بازرگانی به حقوق گمرگی جز سیاست های دولت است و حقوق ورودی به این صورت تعیین می شود. این مسئله نهایتا به این برمی گردد که ما سیاست های کلی نظام را باید اجرا کنیم و این اجرا باید به این ترتیب باشد که میزان و درصد سود بازرگانی به نحوی باشد که تولید داخل اوج بگیرد و بیشترین کمک به تولید داخلی بشود.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: البته معافیت ماشین آلات خارجی پرداخت حقوق گمرکی و به صورت دائم نیست و این ماشین آلات با ورود به کشور ارزش افزوده ایجاد می کنند و خودشان منشأ تولید می شوند. به همین دلیل دولت با اعطای معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات و ارزش افزوده از آنها حمایت می‌کند و به آنها یارانه می دهند. البته این یک کار تخصصی است و باید به حواشی رخ‌داده پیرامون این مصوبات توجه کرد تا سوء استفاده هایی از این مصوبات نشود تا افراد خاص بتوانند این فرصت را تبدیل به یک رانت کنند بلکه هدف این بوده که این اقدام تبدیل به یک حرکت تولیدی در کشور شود.

محبی نجم آبادی در ادامه تاکید کرد: قطعاً این واردات باید مسئله از مسائل کشور را حل کند در واقع نبودن ماشین آلات در کشور منجر به نابودی تولیدات ما می شود در این صورت است که باید این ماشین آلات به کشور وارد و از پرداخت حقوق گمرکی معاف شوند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز