عرفان هودی با بیان اینکه تامین اعتبار از طریق اوراق در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: دولت در شش ماهه نخست سال 1401 حدود 130 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و این عدد تا پایان سال بیشتر هم خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، کارشناس بازار بدهی سازمان بورس در گفتگو با مرور نیوز با اشاره به اینکه دولت از ابتدای سال تاکنون بیش از 130 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است، گفت: در حال حاضر دولت برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز خود اوراق منتشر کرده و تا پایان سال بازهم به انتشار اوراق دست خواهد زد.

عرفان هودی با بیان اینکه در شرایط کنونی نرخ سود اوراقی که دولت ارائه می دهد ، بیشتر از نرخ سود بانکها است به همین دلیل تقاضا برای خرید این اوراق از سوی حقوقی ها زیاد است، افزود: به طور قطع دولت تکالیفی برای خرید این اوراق برای شرکت های بیمه ای و بانک ها و حتی صندوق ها تدوین کرده است، اما بیشتر مواقع برای فروش این اوراق بین دولت و شرکت ها تعارفی وجود دارد تا آن ها متمایل به خرید می شوند.

او با تاکید بر اینکه تقاضا برای خرید اوراق از سوی مردم بسیار کم است، تصریح کرد: در حال حاضر درصد کمی از تقاضای اوراق از طریق حقیقی های بازار سرمایه انجام می شود و این مساله تحت تاثیر وضعیت بازار سهام است که هم اکنون در محدوده ای ارزنده کف قیمتی قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز