نرخ جدید عوارض شهرسازی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.

به گزارش مرور نیوز، ادامه بررسی لایحه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران در دستور یکصد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

سپس در ادامه اعضای شورای شهر تهران تصویب کردند که در این لایحه ۳۸ درصد جایزه خوش حسابی از ۱۵ آبان تا ۱۴ آذر، از ۱۵ آذر تا ۱۴ دی ماه ۳۶ درصد از ۱۵ بهمن تا ۲۰ اسفند ۳۴ درصد و از ۲۰ اسفند تا پایان سال ۲۰ درصد اعمال شود.

اعضای شورای شهر درباره این لایحه به نتیجه رسیدند که عوارض تا مبلغ ۱ میلیارد تومان صد درصد جدول پیشنهادی، از مبلغ ۱ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان ۹۵ درصد جدول، از ۲۵ میلیارد تومان تا ۵۰ میلیارد تومان ۹۰ درصد جدول، از ۵۰ میلیارد تومان به بالا ۸۵ درصد جدول پیشنهادی شهرداری تهران ملاک عمل قرار گیرد..

همچنین تخفیف عوارض برای قطع اشجار و ماده ۱۰۰ وجود نخواهد داشت و بر همین اساس تقسیط در پرداخت عوارض قطع درخت و ماده ۱۰۰ اعمال خواهد شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز