با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، ورود طلا، نقره و پلاتین به هر میزان و به صورت شمش استاندارد، پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلا مانع است.

 به گزارش مرور نیوز، هیئت وزیران در جلسه ششم آذر به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آزاد شدن ورود فلزات گرانبها به صورت شمش را به تصویب رساند که به تازگی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
 
بر اساس این مصوبه و مطابق بند (و) ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱ - ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد به عنوان یکی از انواع سرمایه‌های خارجی قابل ورود به کشور توسط سرمایه گذاران خارجی در چهارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلا مانع است.
 
همچنین مطابق تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ورود فلزات گرانبها به هر میزان و به صورت شمش استاندارد توسط مسافر در چهارچوب قانون امور گمرکی پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلا مانع است.
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند ظرف یک ماه شرایط مربوط به نحوه ارزشیابی، به کارگیری، ورود و خروج اصل و عواید سرمایه گذاری فلزات گرانبها به صورت شمش استاندارد را در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و حسب مورد برای تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار ارایه نمایند.
 
پیش از این واردات شمش طلا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر بود.