شاخص بورس از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۳۵هزار واحد افزایش را طی ۱۷۱روز معاملاتی به ثبت رسانده است.

به گزارش مرور نیوز، از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد 1463میلیارد و 684میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 9615هزار و 448میلیارد ریال در بیش از 73میلیون و 931هزار و 923دفعه طی 171روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.

این درحالی است که تعداد 181میلیارد و 961میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2616هزار و 263میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در این 171روز، با 35هزار و 580واحد افزایش، معادل 2.60درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 402هزار و 830واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با 68هزار و 817واحد افزایش، معادل 19.76درصد رشد کرد و در این مدت به رقم 413هزار و 116واحد را به نمایش گذاشته است.

شاخص بازار اول هم با 11 هزار و 947واحد افت در این مدت به رقم یک میلیون و 52هزار و 164واحد و شاخص بازار دوم با 188هزار و 403واحد رشد به عدد 2 میلیون و 747هزار و 832واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 1.12رصد افت و شاخص بازار دوم با 7.36درصد رشد همراه شدند.