شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با ریزش ۹۵۰۰ واحدی مواجه شده و حمایت مهم یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را از دست داده است.

به گزارش مرور نیوز، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با ریزش ۹۵۱۲ واحدی مواجه شده و حمایت مهم یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را از دست داد، در معاملات صبح بازار سرمایه ۴۴۱ نماد منفی، ۲۶ نماد صف فروش، ۱۱۲ نماد مثبت و ۳۰ نماد صف خرید هستند.

۷۳ درصد نمادهای بازار سرمایه در معاملات امروز منفی هستند که در هفته‌های اخیر نوعی رکورد محسوب می‌شود.

بورس