علی بهره مند گفت : متوسط قیمت هر یک کیلوگرم شیرینی زبان ۱۰۵ تا ۱۳۵ هزار تومان، شیرینی دانمارکی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، کیک یزدی ۷۵ تا ۹۰ هزار تومان، مربایی ۱۱۵ هزار تومان، بهشتی ۱۰۹ هزار تومان، کلمپه ۷۰ هزار تومان، کشمشی ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، نخودچی ۱۸۰ هزار تومان، پاپیونی ۱۳۰ هزار تومان و برنجی ۱۸۵ هزار تومان است.

به گزارش مرور نیوز، علی بهره مند رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران در مورد قیمت شیرینی گفته است که از سال گذشته اتحادیه برای شیرینی قیمت دستوری تعیین نمی‌کند و از این رو عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت هستند. اما از آنجا که قیمت مواد اولیه (روغن، شکر و آرد) افزایش نیافته افزایش قیمتی در شب یلدا نخواهیم داشت.

بر همین اساس متوسط قیمت هر یک کیلوگرم شیرینی زبان ۱۰۵ تا ۱۳۵ هزار تومان، شیرینی دانمارکی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، کیک یزدی ۷۵ تا ۹۰ هزار تومان، مربایی ۱۱۵ هزار تومان، بهشتی ۱۰۹ هزار تومان، کلمپه ۷۰ هزار تومان، کشمشی ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، نخودچی ۱۸۰ هزار تومان، پاپیونی ۱۳۰ هزار تومان و برنجی ۱۸۵ هزار تومان است.

همچنین متوسط قیمت هر یک کیلوگرم شیرینی خامه‌ای ۱۳۵ تا ۱۵۰ هزار تومان، لطیفه ۱۳۵ تا ۱۵۰ هزار تومان، رولت ۱۲۵ تا ۱۴۵ هزار تومان، ناپلئونی ۱۲۵ هزار تومان و چیزکیک ۱۱۰ هزار تومان است.

باید اشاره شود که قیمت‌ها در مناطق شمالی با جنوبی متفاوت است و در جدول زیر میانگین قیمتی ذکر شده است.

 

شیرینی متوسط قیمت (تومان)
زبان ۱۰۵ تا ۱۳۵ هزار تومان
دانمارکی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان
کیک یزدی ۷۵ تا ۹۰ هزار تومان
مربایی ۱۱۵ هزار تومان
بهشتی ۱۰۹ هزار تومان
کلمپه ۷۰ هزار تومان
کشمشی ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان
نخودچی ۱۸۰ هزار تومان
برنجی ۱۸۵ هزار تومان
خامه‌ای ۱۳۵ تا ۱۵۰ هزار تومان
لطیفه ۱۳۵ تا ۱۵۰ هزار تومان
رولت ۱۲۵ تا ۱۴۵ هزار تومان
ناپلئونی ۱۲۵ هزار تومان
چیزکیک ۱۱۰ هزار تومان