معاون اول رئیس جمهور گفت: موضوع تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود.

به گزارش مرور نیوز، محمد مخبر درباره اقدامات دولت برای تامین مالی ساخت مسکن، گفت: اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد؛ دولت باید بخشی را بسازد و بخشی دیگر نیز باید ساخته شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: ما می‌توانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان مسکن بسازند زیرا برای قشری از مردم این ظرفیت وجود دارد.

مخبر خاطرنشان کرد: تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده زیرا مصوبه دولت است و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود.