رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به کاهش مصرف لبنیات، تولید ماهانه شیرخشک به بیش از ۱۵ هزارتن رسیده است.

به گزارش مرور نیوز، سیاوش سلیمی گفت: بنابر آمار ماهانه بیش از ۱۵ هزارتن شیرخشک تولید می‌شود که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به بازار‌های هدف صادر می‌شود.

به گفته او، هم اکنون بیش از ۲۲ هزارتن شیرخشک در واحد‌های تولیدی دپوست، اما واحد‌های تولیدی خواستار کاهش میزان دپو هستند تا بتوانند مطالبات دامداران را پرداخت کنند.

سلیمی می‌گوید: با توجه به کاهش مصرف لبنیات در پی قدرت خرید خانوار‌ها راهی جز صادرات شیرخشک تولیدی نداریم. هر چند موانع صادراتی مبنی بر رفع تعهد ارزی همچنان به قوت خود باقی است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به تصویب ستاد تنظیم بازار، واحد‌های تولیدی شیرخشک از ۴ ماه گذشته همچنان امکان دریافت ارز از کشور‌های منطقه را ندارند که از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا داریم این موضوع را پیگیری کند تا مشکل صادرات مرتفع شود.

او گفت: با توجه به فروش شیرخشک کمتر از قیمت تمام شده، واحد‌های تولیدی همچنان با زیان محصول خود را به فروش می‌رسانند که هر چه سریع‌تر مسئولان باید مشکل تعهد ارزی را رفع کنند، در غیراین صورت به سبب تعطیلی واحد‌های شیرخشک، جذب شیردامداران هم دچار مشکل می‌شود.