معاون وزیر نفت گفت: هم اکنون تمامی واحدهای عملیاتی در سرویس قرار دارد و از اواسط هفته بنزین سوپر در جایگاه ها عرضه می شود.

به گزارش مرور نیوز، جلیل سالاری گفت:همکاران سخت کوش ما و شرکت‌های دانش بنیان با یک اقدام گروهی، پس از انجام عملیات پیچیده تعمیراتی و ساخت قطعه، مجدد واحد مذکور را در مدار تولید قرار دادند.

به گفته او، هم اکنون تمامی واحدهای عملیاتی در سرویس قرار دارد و بنزین سوپر، بنزین یورو، بنزین معمولی، گازمایع و پروپیلن و دیگر محصولات در حال تولید است .

معاون وزیر نفت در امور پخش فرآورده‌های نفتی گفت: قرار است از اواسط هفته بنزین سوپر در جایگاه‌های عرضه سوخت توزیع شود