مهدی رجبی قیمت هرکیلو قارچ سرمزرعه را ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: اکنون هر کیلو قارچ با نرخ ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باید به دست مصرف‌کننده برسد و عرضه با قیمت بالاتر گرانفروشی است.

به گزارش مرور، مهدی رجبی گفت: با توجه به شرایط مساعد بازار، قیمت قارچ کماکان ثابت بوده و تغییری نداشته است.

او قیمت هرکیلو قارچ سرمزرعه را ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: اکنون هرکیلو قارچ با نرخ ۵۵ تا ۶۰ هزارتومان باید به دست مصرف کننده برسد و عرضه با قیمت بالاتر گرانفروشی است.

رجبی ادامه داد: روزانه ۳۸ تا ۴۵ تن قارچ در تهران عرضه می‌شود، در حالی که طی ماه‌های اخیر تا ۵۰ تن در روز عرضه می‌شد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی می‌گوید: برآوردها حاکی از آن است که تولید قارچ تاپایان سال به بالای ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزارتن برسد.

به گفته او، بنابر آمار غیررسمی روزانه ۶۰ تن قارچ به عراق صادر می‌شود، درحالی که صادرات ماه‌های قبل ۲۰ تا ۴۰ تن در روز بود.

رجبی متوسط سرانه مصرف قارچ در کشور را ۲ کیلو اعلام کرد و گفت: بنابر آمار سرانه مصرف قارچ در کشورهای پیشرفته ۴.۵ کیلو است که با فرهنگ‌سازی باید سرانه مصرف را ارتقا دهیم.