وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:‌مرحله دوم پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش، به دامداران و مرغداران آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:‌ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مرحله دوم پرداخت تسهیلات به مرغداران و دامداران در نظر گرفته شده است.

آقای ساداتی نژاد افزود: از این میزان مبلغ، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان آن آماده پرداخت است.

در مرحله اول اجرای طرح تسهیلات دهی به فعالان بخش دام و طیور نیز، ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه درگردش به تولیدکنندگان پرداخت شده است.