قیمت سکه و طلا در بازار امروز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز ، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

 ۳ دی ۱۴۰۱

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۱۸,۰۰۱,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۲۴,۰۰۱,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۱۷,۷۶۱,۰۰۰
طلای دست دوم ۱۷,۷۶۰,۶۰۰
آبشده کمتر از کیلو ۷۷,۹۹۰,۰۰۰
مثقال طلا ۷۸,۰۱۰,۰۰۰
انس طلا ۱,۷۹۸.۴۵

 

 

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی ۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی  ۱۸۵,۸۴۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی ۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی ۹۰,۷۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی ۴۳,۶۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶) ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶) ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶) ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

 

 

حباب سکه

حباب سکه امامی ۱۹,۶۴۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
حباب نیم سکه ۳۵,۳۳۰,۰۰۰
حباب ربع سکه ۴۷,۸۹۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی ۲۲,۵۲۰,۰۰۰