کارشناس مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶۰۱ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده است.

به گزارش مرور نیوز، ایزدبخش کارشناس مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶۰۱ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده که این میزان از مصرف حدود ۷۲ درصد گاز تحویلی به خطوط شبکه است.

او گفت:  از هموطنان تقاضا داریم با رعایت الگوی مصرف و تنظیم دمای آسایش بین ۱۸ تا ۲۱ درجه کمک کنند تا در سرشاخه‌ها و نقاط انتهایی شبکه، گاز پایداری داشته باشیم.