رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با مدیریت و محدودیت صادرات پیش بینی می شود که بازار پیاز به تعادل برسد.

به گزارش مرور نیوز، اسداله کارگر گفت: با توجه به افزایش صادرات و مشکلات تامین نیاز داخل، قیمت پیاز در بازار نوساناتی داشته که با مدیریت و محدودیت صادرات پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد. 

او قیمت هرکیلو پیاز زرد در میدان مرکزی را ۱۰ تا ۱۸ هزارتومان، پیاز شیری ۱۰ تا ۱۸ هزارتومان و پیاز قرمز ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان اعلام کرد.

کارگر از نوسان قیمت خیار در بازار خبر داد و گفت: افزایش قیمت خیار در فصل زمستان امری طبیعی است چرا که باردهی بار در گلخانه دیرتر است. اما به طور کلی مشکلی خاصی در بحث عرضه خیار نداریم.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: قیمت کنونی هرکیلو ازگیل ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان، انار ساوه ۱۵ تا ۳۵ هزارتومان، انار شیراز ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، انگور بی دانه زرد ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، انگور بی دانه قرمز ۲۰ تا ۵۰ هزارتومان، پرتقال تامسون شمال ۶ تا ۲۵ هزار تومان، پرتقال ناول جنوب ۲۰ تا ۳۵ هزارتومان، خرمالو ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، خیار بوته‌ای ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان، خیار گلخانه ۱۴ تا ۲۰ هزارتومان، کیوی ۱۵ تا ۳۵ هزارتومان، نارنگی انشو ۱۰ تا ۲۵ هزارتومان، لیموشیرین ۱۵ تا ۲۸ هزارتومان، سیب لبنانی زرد ۱۵ تا ۴۰ هزارتومان و سیب لبنانی قرمز ۱۵ تا ۳۵ هزارتومان است.

کارگر گفت: با توجه به فراوانی عرضه، کمبودی در بحث توزیع نداریم که بر نوسان قیمت در بازار اثر بگذارد.