رئیس ستاد معاونت آب و خاک گفت:با توجه به فرسایش ۳ برابری خاک در کشورما نسبت به متوسط جهانی، مدیریت خاک امری ضروری است.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا پرستار مسئله خاک را بسیار مهم و بااهمیت برشمرد و گفت: تشکیل هر سانتی‌متر خاک هزار سال طول می‌کشد و خاک جزء منابع تجدیدناپذیر محسوب می‌شود.

به گفته او، وضعیت خاک طی دهه‌های گذشته مغفول مانده، بنابراین ایجاد دفتر خاک در معاونت آب و خاک و پیگیری ردیف اعتباری برای احیای آن از جمله تلاش‌هاست.

پرستار بر پرهیز از تخریب مزارع و زمین و لزوم حفظ بقایای گیاهی در اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: ۹۵ درصد مواد غذایی انسان وابسته به خاک است و تا سال ۲۰۵۰، حدود ۶۰ درصد به غذای بیشتر نیازمندیم و باید مدیریت خاک داشته باشیم.

رئیس ستاد معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تنوع زیستی، کشاورزی حفاظتی، جلوگیری از فرسایش، افزایش ماده آلی و مدیریت پایدار خاک از جمله موضوعاتی است که در قانون برای حفاظت از خاک آمده است.

پرستار  فرسایش را عامل تهدید منابع آب و خاک اعلام کرد و گفت: در زمینه فرسایش نسبت به دنیا وضعیت خوبی نداریم و میزان فرسایش در ایران سه برابر میانگین جهانی است، بنابراین افزایش آگاهی و حمایت اجتماعی برای حفظ خاک ضروری است.