رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: شرایط واگذاری ۵۱ درصد از سهام سرخابی ها امروز اعلام و از طریق دو شیوه امکان واگذاری آنها وجود دارد.

به گزارش مرور نیوز، حسین قربانزاده گفت: در جلسه هیات عالی واگذاری، شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس بصورت یک جا و یا سه بلوک ۱۷ درصدی همزمان به تشخیص سازمان خصوصی سازی مصوب شد.

او درباره شرایط این واگذاری گفت:  با تصویب این هیات، با ۲۰ درصد حصه نقدی، یک سال تنفس و اقساط در شش قسط سالانه، عرضه بلوکی سرخابی ها انجام می شود.

قربانزاده درباره قیمت معامله گفت: مبنای قیمت گذاری همان قیمت کارشناسی رسمی دادگستری با اضافه ارزش بلوکی خواهد بود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: با نظر اعضای هیات واگذاری قیمت پایه بلوک ۱۷ درصدی استقلال، ۵۰۳ میلیارد تومان و پرسپولیس ۵۱۶ میلیارد تومان و همچنین قیمت پایه بلوک ۵۱ درصدی برای استقلال ۲۱۳۷ میلیارد تومان و پرسپولیس ۲۱۹۴ میلیارد تومان مصوب شد.

او گفت: تاریخ مزایده عرضه بلوکی این دو باشگاه بزودی اعلام می شود و همچنین از همه متقاضیان دعوت کرد برای مذاکره پیش از مزایده به سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند.

قربانزاده گفت: خرید این سهام برای تمامی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است و شرکت های که سهام اکثریت آنها غیر دولتی است می توانند در این مزایده که پایان دی و یا ابتدای بهمن ماه است شرکت کنند.