رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به فراوانی دام و عرضه گوشت های منجمد پیش بینی می شود که قیمت گوشت گرم در بازار کاهش یابد.

به گزارش مرور نیوز، منصور پوریان گفت: طی روزهای اخیر قیمت دام و گوشت افزایش غیرمنطقی داشته است، درحالیکه هیچ کمبودی در عرضه نداریم.

به گفته او، با توجه به ذخایر قابل توجه گوشت منجمد، هیچ دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد که در نهایت قیمت های غیرمنطقی نوعی سردرگمی در بازار گوشت ایجاد کرده است.

پوریان می گوید: هم اکنون جابه جایی دام زنده به سبب شرایط جوی سخت است، اما به سبب توقف صادرات و میزان زیاد دام در کشور دلیلی برای گرانی در بازار وجود ندارد.

رئیس شورای تامین کنندگان قیمت کنونی هرکیلو گوشت گوساله و گوسفند منجمد را ۱۵۰ هزارتومان، گوشت گرم میادین ۲۰۰ هزارتومان و قصابی ها را بالای ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به ذخایر بالای پشتیبانی امور دام و استقبال مردم در روزهای اخیر پیش بینی می شود که توزیع گوشت های منجمد منجر به کاهش قیمت در بازار شود.

او قیمت کنونی هرکیلو دام زنده سبک و گوساله را ۹۵ تا ۱۰۵ هزارتومان اعلام کرد.