دبیر انجمن انبوه سازان گفت: با توجه به افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت یونولیت سازندگان به سمت استفاده از سقف وافل در اجرای پروژه ها می روند.

به گزارش مرور نیوز، فرشید پور حاجت گفت: با توجه به کمبود و افزایش قیمت یونولیت، بسیاری از سازندگان اقدام به استفاده از فناوری‌های جدید در قالب سقف وافل کردند که این اقدام در آینده نزدیک زمینه ساز حذف یونولیت در ساخت وساز ها می شود.

به گفته دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور، درحال حاضر استفاده از سقف های وافل مورد استقبال سازندگان قرار گرفته و استفاده از آن زمینه ساز کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش سرعت ساخت می شود.

او گفت: با استفاده از سقف های وافل، قابلیت ساخت و نصب سقف ۱۰ ساختمان وجود دارد و به زودی استفاده از یونولیت در پروژه های ساختمانی حذف می شود.