مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت: بنابر رایزنی دستگاه دیپلماسی برای تسهیل در روند ترخیص کالا، روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون ترخیص می شود.

به گزارش مرور نیوز، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت: بیش از ۹۰ درصد از کامیون های  ترانزیتی  در بندر آستارا، کامیون های  یخچال دار است. بنابراین در این بندر اولویت برای ترخیص وجود ندارد چرا که  بخش عمده ای از این کامیون ها یخچال دار هستند. 

به گفته مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری،  معطلی کامیون ها در این بندر بین ۴ تا ۵ روز است و در این بخش شیطنت رسانه ای صورت گرفته بود و بخش عمده ای از معطلی کامیون ها مربوط به افزایش حجم ترانزیت و  تعطیلی  سال نو میلادی است.

او می گوید: برای تسریع در تردد کامیون ها در این بندر باید رایزنی ها از طریق دستگاه های دیپلماسی صورت گیرد و از طرف دیگر یه طور متوسط روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون ترخیص می شود.

هدایتی گفت: خسارتی بابت معطلی کامیون ها از طرف سازمان راهداری پرداخت نمی شود و  صاحبان کالا  در این بخش همکاری می کنند.