رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته پیش بینی می شود که قیمت موز از ۲ هفته آینده کاهش یابد.

به گزارش مرور نیوز،  مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به فراوانی بار، کمبودی در عرضه میوه و صیفی نداریم.

او قیمت هرکیلو انار دماوند را ۳۰ تا ۵۰ هزارتومان، انار ساوه ۱۵ تا ۳۵ هزارتومان، انار شیراز ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، انگور بی دانه زرد ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، انگور بی دانه قرمز ۲۰ تا ۵۰ هزارتومان، سیب لبنانی زرد ۱۵ تا ۴۰ هزارتومان، سیب لبنانی قرمز ۱۵ تا ۳۵ هزارتومان و کیوی ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان اعلام کرد.

دارایی نژاد می گوید: هم اکنون هرکیلو پرتقال تامسون شمال با نرخ ۶ تا ۱۵ هزارتومان، پرتقال رسمی شمال ۶ تا ۱۵ هزارتومان، پرتقال ناول جنوب ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، خرمالو شهریار ۳۰ تا ۵۰ هزارتومان، خیار بوته ۶ تا ۱۵ هزارتومان، خیار گلخانه ۱۴ تا ۲۲ هزارتومان و نارنگی ۱۰ تا ۲۵ هزارتومان در میدان عرضه می شود.

او قیمت هرکیلو موز اکوادور را ۶۱ هزارتومان، موز هندی ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان و موز پاکستان ۳۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که قیمت موز از ۲ هفته آینده تعدیل شود.