مصرف گاز در بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به ۷۸ درصد رسید و شهر تهران در صدر پرمصرف ترین ها قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، روز گذشته از ۸۴۷ میلیون متر مکعب گاز تحویلی به شبکه، ۶۶۰ میلیون متر مکعب دربخش خانگی، صنایع غیر عمده و تجاری مصرف شده است، یعنی ۷۸ درصد گاز تحویلی کشور در این بخش مصرف و  رکورد جدیدی ثبت شده است.

برهمین اساس، استان‌های تهران با ۱۱۳ میلیون متر مکعب، استان خراسان رضوی با ۵۲ میلیون متر مکعب و استان اصفهان با ۴۵ میلیون متر مکعب بیشترین مصرف گاز را داشته اند.

تداوم سرما در کل کشور و شهر‌های شمالی ادامه دارد. اگر الگوی مصرف در بخش خانگی رعایت نشود، شهر‌های شمالی با افت فشار گاز مواجه می‌شوند. سعی کنید دمای محیط را بین ۱۸ تا ۲۱ درجه قرار دهید و داخل منزل لباس گرم بپوشید تا مناطق شمالی کشور با افت فشار گاز مواجه نشوند.