توسعه حمل‌ونقل هوایی ایران و امارات در دیدار روسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات، توسعه حمل ونقل هوایی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، محمد محمدی‌بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در رأس تیم تخصصی بخش حمل ونقل هوایی در سفر هیئت بلندپایه اقتصادی ایران به امارات، حضور یافت.

در این دیدار ضمن بررسی روند همکاری‌ها بر گسترش و توسعه مناسبات حمل و نقل هوایی بین دو کشور تأکید شد.

همچنین به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری مقرر شد ظرف سه ماه آینده موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و امارات با مجوز رسمی هیئت دولت امضا شد تا به‌عنوان سند راهبردی بین دو کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.