دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: مبلغ بلیت هایی که در این چند روز شرکت های هواپیمایی افزایش داده بودند طبق دستور دادستانی اعلام شده که به مسافران بازگردانده شود.

به گزارش مرور نیوز، مقصود اسعدی سامانی گفت: نرخ بلیت هواپیما ها با دستور دادستانی از امروز به نرخ سابق خود بازگشت و شرکت های هواپیمایی مبلغی که افزایش داده بودند را به نرخ مصوب دی سال گذشته برگرداندند. 

به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، مبلغی که در این چند روز شرکت های هواپیمایی افزایش داده بودند هم طبق دستور دادستانی اعلام شده که به مسافران بازگردانده شود.

او می‌گوید: امروز گشت های تعزیراتی به شرکت های هواپیمایی مراجعه کرده و تمامی نرخ های آنها را بررسی کرده و نرخ های را به پیش از افزایش قیمت بازگرداند.

سامانی بیان کرد: در حال حاضر شرکت های هواپیمایی با مشکلاتی از جمله افزایش هزینه های قطعات و نرخ عوارض فرودگاهی مواجه هستند و برای نوسازی ناوگان خود نیاز به منابع مالی دارند و از سوی دیگر ۵۰ درصد از ناوگان زمین گیر است که همین خود باعث تشدید مشکلات شده است.