با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز ایران از امروز، پرداخت ارز سهمیه‌ای (پنج هزار یورو) با کارت ملی متوقف شد و نیازهای خدماتی بیش از 60 سرفصل در این مرکز تأمین خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز ایران از امروز، پرداخت ارز سهمیه‌ای (پنج هزار یورو) با کارت ملی متوقف شد و نیازهای خدماتی بیش از 60 سرفصل در این مرکز تأمین خواهد شد.

برای دریافت ارز خدماتی از مرکز مبادله ارزی باید اقدامات زیر انجام شود:

 

گام اول

ابتدا به یک بانک یا صرافی عضو مرکز مبادله ایران مراجعه کنید و مدارک خود را تحویل دهید. لیست بانکها یا صرافی‌های عضو روی سایت مرکز مبادله ایران به‌نشانی  WWW.ICE.IR  قابل مشاهده است.

 

گام دوم

بانک یا صراف، مدارک را پس از بررسی و اطمینان از تکمیل بودن به نماینده مقیم دستگاه ذی‌ربط در مرکز مبادله ایران تحویل می دهد. درصورتی که مدارک نقص داشته باشد یا مورد تأیید نباشد به شما اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

گام سوم

پس از تأیید مدارک توسط نماینده مقیم دستگاه در مرکز مبادله ایران صدور تأییدیه در سامانه ثبت می‌شود و پیشرفت کار به شما اطلاع‌رسانی می‌شود. درصورتی که در بررسی ایرادی متوجه مدارک بود مراتب به شما اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

گام چهارم

یک روز پس از صدور تأییدیه در سامانه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی به شما برای دریافت ارز به بانک یا صرافی خود مراجعه کنید. بانک یا صرافی موظف است که پس از صدور تأییدیه نسبت به تأمین ارز درخواستی شما با خرید از مرکز مبادله ایران اقدام کند.

در تمامی مراحلی که نیاز به مراجعه متقاضی است درصورت عدم مراجعه بیشتر از یک هفته پرونده مختومه می‌شود و درصورت تقاضای ارز خدماتی متقاضی باید مجدداً درخواست خود را ثبت کند.