نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک ها اجازه دادند در طرح های مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری کنند.

به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند ز تبصره ۲ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ز تبصره ۲، بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانک ها افزوده می شود. به این بانکها اجازه داده می‌شود با تصویب ‌هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، ‌سرمایه‌گذاری نمایند.